..زیر چتر خدا..

متن مرتبط با «خداااااااااااااااااااااااا» در سایت ..زیر چتر خدا.. نوشته شده است

خداااااااااااااااااااااااا

  • ,خداااااااااااااااااااااااا ...ادامه مطلب

  • خدااااااااااااااا

  • روزهای بدی در زندگی آدم میرسد که هیچ کسی حتی نمیپرسد "خوبی؟" برای چنین روزهای بدی نیاز به یگانه مهربان دلسوزی داری به شرطی که در روزهای خوب فراموشش نکرده باشی و نامش چه زیباست ... " خدا " ,ای خداااااااااااااااااااااااااا,ای خدااااااااااااااا,ای خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا,ای خدااااااااااااااااااااااااااا,ای خداااااااااااااااااا,ای خداااااااااااااااا,ای خداااااااااااااااااااا,ای خدااااااااااااااااا,ای خدااااااااااااااااااا,ای خداااااااااااااااااااااا ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها